O nás

Stálá výstavní expozice Historie psaná uhlím zahájila svůj provoz počátkem roku 2013 v 1. patře Společenského domu. Provozováním expozice byla pověřena Městská knihovna Havířov.

Návštěvníci si mohou prohlédnout staré mapy a fotografie Havířova z doby jeho výstavby i ze současnosti, seznámí se s historií města, nejvýznamnějšími objekty, památkami, či osobnostmi. V hornické části expozice mohou návštěvníci obdivovat řadu drobných technických exponátů používaných v dole. Vystaveny jsou sbíječky, přístroje na měření důlních plynů, vzorky uhlí a geologických fosilií, přilby, hornické lampy a kahany nebo hornický stejnokroj včetně švancary. Velkému zájmu se těší tzv. koutek záchranáře s jeho vybavením. Řada exponátů a knih je také v elektronické podobě uložena v multimediálních dotykových panelech.

Prostřednictvím několika desítek dobových kronik, zejména z Dolu Dukla, se návštěvníci mohou seznámit se životem hornických rodin i s tvrdou prací horníků v dole. Součástí expozice je také knihovna s možností prezenčního studia u stolku s počítačem. Po dohodě mohou návštěvníci zhlédnout na promítacím plátně krátké filmové dokumenty o historii vybraných dolů nebo dokumenty seznamující diváka s děním na šachtě. Nabídnout můžeme i krátká propagační videa o Havířovu nebo o historii slavnosti Havířov v květech.

Přestože výstavní expozice nese přízvisko stálá, plánujeme některé části expozice obměňovat a pořádat i nejrůznější kulturní či vzdělávací akce.

V roce 2015 byl Havířov zvolen pořadatelem 19. setkání hornických měst a obcí ČR s bohatým kulturním programem v duchu hornických tradic. Při této příležitosti byla ve Stálé výstavní expozici instalována výstava nových panelů představujících slovem i obrazem významné doly ostravsko-karvinského revíru, které byly činné zejména v 50. a 60. letech minulého století. Výstavu doplňují i nové mapy se zakreslením polohy těchto dolů. A protože Havířov zároveň oslaví 60. výročí svého založení, vystavujeme také větší množství dobových fotografií města, které si návštěvníci expozice tolik žádali.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Polským partnerem projektu je Miejski Ośrodek Kultury v Jastrzębiu-Zdróju.

Cílem projektu je doplnění a rozšíření již existující stálé expozice hornictví v Jastrzębiu-Zdróju a zřízení nové stále expozice hornictví v Havířově v rámci výstavy o celkové historii města. Záměrem je, aby hornická část expozice dokumentovala vše, co souvisí s těžbou uhlí na území města Havířova i v jeho okolí - tedy jak se žilo a pracovalo v dobách minulých, kdy bylo hornictví na území našeho města a regionu živým odvětvím, co obnášela práce horníků, s jakými technologiemi a technikou se pracovalo, jaká existovala rizika, nebezpečí i tragédie při práci v hornictví. Výstava by také měla zachytit kulturu, způsob zábavy i obyčejnou vzájemnou solidaritu a pospolitost v životě horníků a jejich rodin. Pro expozici budou využity nashromážděné exponáty a dokumenty především z bývalých dolů Dukla a František činných na území Havířova, doplněné o exponáty a dokumenty z Jastrzębia-Zdróju.

Kalendář akcí

Kontakt

Stálá výstavní expozice

Dlouhá třída 19
736 01 Havířov-Město

info@stalavystava.cz
Děkujeme našim partnerům
Programovali: SE-MO Data s.r.o.

Otevírací doba

Pondělí14.00-18.00
ÚterýZAVŘENO
Středa10.00-14.00
ČtvrtekZAVŘENO
Pátek10.00-14.00

Kontakt