Pro školy a školky

Ve výstavní expozici rádi přivítáme děti z mateřských, základních i středních škol. Děti si mohou prohlédnout fotografie z výstavby Havířova, městský znak a logo, seznámit se s nejvýznamnějšími památkami a zajímavostmi města. Více prostoru je věnováno hornické části expozice, v níž si děti mohou prohlédnout hornický stejnokroj, uniformu a vybavení báňského záchranáře, staré hornické lampy, nářadí, přilby, měřicí přístroje, makety těžních strojů a další exponáty.

Po dohodě s učitelem můžeme na plátně promítnout zhruba 15-minutové dokumenty a propagační filmy o historii některých dolů. Velmi přínosný je zejména dokument o Dolu Lazy, který diváka seznamuje s děním na šachtě - příchod horníka do zaměstnání, sfárání, výkon určité profese (ražba chodeb, těžba uhlí, obsluha techniky atd.). Přestože je ve filmu užívána odborná terminologie, které nemusí nejmenší děti zcela rozumět, je tento dokument neocenitelnou ukázkou práce na dolech a s úspěchem ho promítáme i mateřským školám.

Z dalších dokumentů můžeme nabídnout snímek o stoleté historii Dolu Dukla, krátká propagační videa o Havířovu (z let 2005 a 2007) nebo o historii slavnosti Havířov v květech. Studenti středních škol technického zaměření mohou zhlédnout propagační film o studiu na VŠB-TU v Ostravě. Pokud se v muzeu můžete zdržet déle než jednu vyučovací hodinu, pak nabízíme možnost promítání celovečerního filmu havířovského režiséra Davida Vignera Město zeleně. Příběh se dělí na dokumentární a filmovou linii. V dokumentární části vystupují havířovští pamětníci, kteří vzpomínají na vznik a historii města. Filmová část je vyprávěním staršího fotografa. Po náhodném setkání s mladou dívkou, pro kterou je Havířov nezajímavé město, ji začíná seznamovat s tím, jak se sem přistěhoval. V jeho retrospektivách se objevují záběry z otevření první školy, udělování městských práv, Havířova v květech a dalších událostí města. Délka filmu je 80 minut.

V případě, že máte zájem o prohlídku expozice, stačí se předem ohlásit na e-mailové adrese info@stalavystava.cz (alespoň 2 dny předem). Uveďte, prosím, předpokládaný počet návštěvníků a zda máte zájem o promítání některého z uvedených dokumentů (k dispozici je 24 křesel).

Těšíme se na vaši návštěvu.

Kalendář akcí

Kontakt

Stálá výstavní expozice

Dlouhá třída 19
736 01 Havířov-Město

info@stalavystava.cz
Děkujeme našim partnerům
Programovali: SE-MO Data s.r.o.

Otevírací doba

Pondělí14.00-18.00
ÚterýZAVŘENO
Středa10.00-14.00
ČtvrtekZAVŘENO
Pátek10.00-14.00

Kontakt